2;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-07-06 15:11:39 3;ZAUZETO;0;2019-10-21 22:56:57 4;SLOBODNO;295;2019-10-21 22:57:24 5;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-05-22 09:38:42 6;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-04-23 09:40:54 7;SLOBODNO;22;2019-10-21 22:54:05 8;SLOBODNO;106;2019-10-21 22:57:04 1;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2018-05-28 06:58:49 9;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2017-03-28 10:08:16 10;SLOBODNO;276;2019-10-21 22:57:00 11;SLOBODNO;162;2019-10-21 22:56:39