2;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2020-01-30 13:02:38 3;ZAUZETO;0;2020-07-03 17:40:55 4;SLOBODNO;190;2020-07-03 17:40:14 5;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-05-22 09:38:42 6;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-04-23 09:40:54 7;SLOBODNO;22;2020-07-03 17:36:54 8;SLOBODNO;105;2020-07-03 17:40:40 1;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2018-05-28 06:58:49 9;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2017-03-28 10:08:16 10;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2020-04-30 02:16:04 11;SLOBODNO;69;2020-07-03 17:40:34