2;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-07-06 15:11:39 3;ZAUZETO;0;2019-08-20 07:54:53 4;SLOBODNO;175;2019-08-20 07:55:00 5;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-05-22 09:38:42 6;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2019-04-23 09:40:54 7;SLOBODNO;15;2019-08-20 07:55:18 8;SLOBODNO;126;2019-08-20 07:55:11 1;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2018-05-28 06:58:49 9;PODACI NISU DOSTUPNI;0;2017-03-28 10:08:16 10;ZAUZETO;0;2019-08-20 07:55:21 11;SLOBODNO;81;2019-08-20 07:55:17